رنگرزی -در مجموعه قالیشویی ستاره شرق تهران محدوده مجیدیه
رنگرزی

رنگرزی


تاریخچه رنگرزی در ایران

تاریخچه پیدایش رنگ و قدمت رنگرزی در ایران نیز بر اساس شواهد و اسناد مربوط به کارگاه قالی‌بافی شاهان هخامنشی به پیش از اسلام و حدود ۴۰۰ سال قبل از میلاد مسیح بر می‌‌گردد. از جمله اسناد تاریخی دیگر نوشته‌ایی در مورد قالی ارغوانی رنگی است که بر روی مزار کوروش نقش بسته است. قابل ذکر است که اوج پیشرفت و ترقی هنر رنگرزی در ایران نیز در دوران صفویه شکل گرفته است.

رنگرزی در خشکشویی خیلی ساده است به لالالااین دلیل که عمده کار به صورت اتومات توسط ماشین رنگرزی انجام می‌شود. لباس هایی که برای رنگ شدن آماده اند، بسته به نوع رنگ تفکیک می‌شوند. سپس لباس ها در داخل ماشین قرار می‌گیرند،

رنگرزی

رنگرزی

در دوران پهلوی نیز راه اندازی کارخانجات نساجی در شهرهایی مثل اصفهان، کاشان و … باعث ورشکستگی کلی کارگاههای نساجی شد و هنرمندان آن به صورت کارگران عادی کارخانه ها درآمدند وتعدادی معدود نیز به عنوان نمونه های موزه ای در اختیار هنرستانها و دیگر سازمان های فرهنگی و هنری قرار گرفتند.
در این میان رنگرزان همگی به رنگی برای فرش و گلیم و دیگر زیر اندازها رو آوردند، ولی به تدریج با ورود رنگهای شیمیایی آنان به خاطر قیمت ارزان مواد و سادگی شیوه رنگرزی، رنگهای طبیعی را کنار گذاشتند، پس از مدتی حدود ۵۰ سال اکنون رنگرزان دیگر مواد رنگزای طبیعی را نمی شناسند.

در دوران پهلوی نیز راه اندازی کارخانجات نساجی در شهرهایی مثل اصفهان، کاشان و … باعث ورشکستگی کلی کارگاههای نساجی شد و هنرمندان آن به صورت کارگران عادی کارخانه ها درآمدند وتعدادی معدود نیز به عنوان نمونه های موزه ای در اختیار هنرستانها و دیگر سازمان های فرهنگی و هنری قرار گرفتند.
در این میان رنگرزان همگی به رنگی برای فرش و گلیم و دیگر زیر اندازها رو آوردند، ولی به تدریج با ورود رنگهای شیمیایی آنان به خاطر قیمت ارزان مواد و سادگی شیوه رنگرزی، رنگهای طبیعی را کنار گذاشتند، پس از مدتی حدود ۵۰ سال اکنون رنگرزان دیگر مواد رنگزای طبیعی را نمی شناسند.

در دوران پهلوی نیز راه اندازی کارخانجات نساجی در شهرهایی مثل اصفهان، کاشان و … باعث ورشکستگی کلی کارگاههای نساجی شد و هنرمندان آن به صورت کارگران عادی کارخانه ها درآمدند وتعدادی معدود نیز به عنوان نمونه های موزه ای در اختیار هنرستانها و دیگر سازمان های فرهنگی و هنری قرار گرفتند.
در این میان رنگرزان همگی به رنگی برای فرش و گلیم و دیگر زیر اندازها رو آوردند، ولی به تدریج با ورود رنگهای شیمیایی آنان به خاطر قیمت ارزان مواد و سادگی شیوه رنگرزی، رنگهای طبیعی را کنار گذاشتند، پس از مدتی حدود ۵۰ سال اکنون رنگرزان دیگر مواد رنگزای طبیعی را نمی شناسند.در دوران پهلوی نیز راه اندازی کارخانجات نساجی در شهرهایی مثل اصفهان، کاشان و … باعث ورشکستگی کلی کارگاههای نساجی شد و هنرمندان آن به صورت کارگران عادی کارخانه ها درآمدند وتعدادی معدود نیز به عنوان نمونه های موزه ای در اختیار هنرستانها و دیگر سازمان های فرهنگی و هنری قرار گرفتند.
در این میان رنگرزان همگی به رنگی برای فرش و گلیم و دیگر زیر اندازها رو آوردند، ولی به تدریج با ورود رنگهای شیمیایی آنان به خاطر قیمت ارزان مواد و سادگی شیوه رنگرزی، رنگهای طبیعی را کنار گذاشتند،

پس از مدتی حدود ۵۰ سال اکنون رنگرزان دیگر مواد رنگزای طبیعی را نمی شناسند.در دوران پهلوی نیز راه اندازی کارخانجات نساجی در شهرهایی مثل اصفهان، کاشان و …

باعث ورشکستگی کلی کارگاههای نساجی شد و هنرمندان آن به صورت کارگران عادی کارخانه ها درآمدند وتعدادی معدود نیز به عنوان نمونه های موزه ای در اختیار هنرستانها یببو دیگر سازمان های فرهنگی و هنری قرار گرفتند.
در این میان رنگرزان همگی به رنگی برای فرش و گلیم و دیگر زیر اندازها رو آوردند، ولی به تدریج با ورود رنگهای شیمیایی آنان به خاطر قیمت ارزان مواد و سادگی شیوه رنگرزی، رنگهای طبیعی را کنار گذاشتند، پس از مدتی حدود ۵۰ سال اکنون رنگرزان دیگر مواد رنگزای طبیعی را نمی شناسند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *